II Międzynarodowy Kongres Kultury Łowieckiej

Kultura łowiecka fundamentem wizerunku współczesnego myśliwego

Niepołomice 10 -12 czerwiec 2011 roku

 

II Międzynarodowy

Kongres Kultury Łowieckiej

pod hasłem Kultura łowiecka fundamentem

wizerunku współczesnego myśliwego,

 odbędzie się w dniach 10-12 czerwca 2011 r. w Niepołomicach.

     

Honorowy Patronat nad Kongresem objął

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Pan Minister Piotr Żuchowski.

  

Cześć oficjalna kongresu, sesja referatowa, koncert oraz msza św. Huberta odbędą się na Zamku Królewskim w Niepołomicach słynącym z tradycji łowieckich. W komnatach zamkowych otwarta zostanie wystawa materialnych świadków naszej historii i kultury łowieckiej. W II dniu kongresu (sobota) na skraju Puszczy Niepołomickiej goście i uczestnicy kongresu spotkają się przy myśliwskim ognisku. W III dniu kongresu (niedziela) odbędzie się przemarsz sztandarów  na dziedziniec zamku, na którym celebrowana będzie uroczysta Msza św. Huberta z myśliwską oprawą.

 

Organizatorzy Kongresu wyrażają głębokie przekonanie, że II Kongres Kultury Łowieckiej, podobnie jak pierwszy zorganizowany w 2008 r. w Pszczynie, stanie się ważnym wydarzeniem w bogatej historii polskiego łowiectwa i częścią jego wkładu w nasze narodowe dziedzictwo.

Każdy uczestnik Kongresu będzie mógł brać udział we wszystkich wymienionych imprezach, otrzyma materiały kongresowe: publikację książkowa zawierającą referaty, katalog wystawy, inne publikacje, pamiątkowy medal oraz kongresową oznakę.

 Wpisowe wynosi 300 PLN

Wpłaty wpisowego należy dokonywać

na konto Zarządu Okręgowego PZŁ w Krakowie

30-427 Kraków, ul Żywiecka 12. 

KONTO: Bank PeKaO S.A.

nr:  56 1240 4722 1111 0000 4858 8201

    Liczba uczestników Kongresu jest ograniczona.

O uczestnictwie decydować będzie kolejność zgłoszeń.

  Informacja o hotelach:

Hotel Niepołomice,

ul. Kościuszki 22, 32-005 Niepołomice

tel.: (12) 2810144 , e-mail: recepcja@hotelniepolomice.pl

Hotel Novum,

ul. Grunwaldzka 15H, 32-005 Niepołomice

tel.: (12) 2798900, e-mail: recepcja@hotelnovum.pl

Hotel Azalia, Szarów 343, 32-014 Brzezie

(ok. 6 km od Zamku w Niepołomicach).

tel.: (12) 2841423 e-mail: kontakt@hotel-azalia.pl

Program kongresu

Piątek 10.06.2011 r.

Godz.    12.00 – 14.00          Otwarcie Kongresu,

                                               Wystąpienia Gości  Honorowych,

                                               Referat programowy: Marek Piotr Krzemień: 

                                               „Wizerunek polskiego myśliwego na przestrzeni dziejów”

Godz.    14.00                        Uroczyste otwarcie wystawy „Kultura Łowiecka”

Godz.    15 00 – 17.40          Obrady (8 referatów) - prowadzi Marek Piotr Krzemień

Godz.    17.40 – 19.00          Przerwa

Godz.    19.00 – 21.00          Koncerty: Zespołu Reprezentacyjnego Muzyki Myśliwskiej PZŁ,

                                              Zespołu Francuskiej Muzyki Myśliwskiej przy Muzeum Łowiectwa

                                              i Jeździectwa w Warszawie Trompes de Pologne; Opera myśliwska

                                              pt. „Heca albo polowanie na zająca”.

Sobota 11.06.2011 r.

Godz.    10.00 – 12.40          Obrady (8 referatów) - prowadzi Andrzej Tomek

Godz.    12.40 – 15.00          Przerwa

Godz.    15.00 – 17.40          Obrady (8 referatów) - prowadzi Roman Dziedzic

Godz.    17.40 – 18.30          Zwiedzanie Zamku

Godz.    20.00 –                    Tradycyjne ognisko myśliwskie w Puszczy Niepołomickiej

Niedziela 12.06.2011 r.

Godz.    10.00 – 11.00           Msza św. Huberta

Godz.    11.30 – 15.00           Obrady plenarne - prowadzi Marek Piotr Krzemień

                                               Wystąpienie Przewodniczącego Rady Naukowej

                                                Przyjęcie Uchwały Kongresu

                                                Zamknięcie Kongresu

Dodatkowe informacje można uzyskać

pod telefonem Komitetu Organizacyjnego

                           nr    665 179833

Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego inż. Marek P. Krzemień

Przewodniczący Rady Naukowej prof. dr hab. Roman Dziedzic

 

index

 

Opracowanie strony: Krzysztof J. Szpetkowski