Stronagłówna

Aktualności

Historia

Biuletyn

Artykuły

Zbiory

Archiwum

Oddz.Kraków

LINKI

 

KULTURA ŁOWIECKA

- Biuletyn Klubu Kolekcjonera i Kultury Łowieckiej

   

Okładka pierwszego

 numeru 

Biuletynu Klubu

 Potrzeba edycji „Biuletynu Klubu Kolekcjonera i Kultury Łowieckiej

 daje się odczuwać nie tylko myśliwym kolekcjonerom, lecz także i tym

 członkom hubertowskiej braci, dla których łowiectwo bez kultury, etyki 

i tradycji traci bardzo dużo ze swej istoty, a dla niektórych nawet sens”. 

   

Kultura Łowiecka - jest biuletynem Klubu Kolekcjonera i Kultury Łowieckiej Polskiego Związku Łowieckiego. 

Pierwszy numer pisma ukazał się 3 listopada 1994 roku. Pierwszymi redaktorami byli Witold Sikorski i Krzysztof Mielnikiewicz.

Pismo od nr 1-11 wydawane było pod nazwą „Biuletyn”, od nr 12 pod nazwą „Kultura Łowiectwa - Biuletyn Klubu Kolekcjonera i Kultury Łowieckiej”. Redaktorem naczelnym Kultury Łowieckiej  w latach 2001-2008 był kol. Stanisław A. Dąbrowski, od 2008 roku funkcję redaktora naczelnego pełni Krzysztof Mielnikiewicz.

Obecny tytuł Biuletynu odzwierciedla zainteresowania szeroko pojmowaną kulturą łowiecką, wskazując na nierozerwalny związek z etycznym łowiectwem i utrwalanej przez wieki tradycji. 

Biuletyn ukazuje się zazwyczaj jako kwartalnik, rozprowadzany jest przez Zarząd Główny Klubu i oddziały terenowe głównie do członków Klubu, bibliotek i zarządów okręgowych PZŁ. Pismo wydawane dzięki dotacji Zarządu Głównego PZŁ. 

W czasopiśmie obok spraw organizacyjnych, materiałów sprawozdawczych z działalności i życia Klubu, zamieszczone są informacje dotyczące różnych przejawów kultury łowieckiej, takich jak: zapowiedzi i relacje z imprez i wydarzeń, reportaże ze spotkań, giełd, wystaw, prezentacje artystów, kolekcjonerów, ich dorobku i zbiorów, recenzje wydawnicze, wspomnienia, porady, wywiady, informacje z dziedziny filatelistyki, bibliofilstwa, medalionerstwa, artykuły historyczne oraz związane z kultem Świętego Huberta.

Czasopismo to dzięki bogatej treści i szacie graficznej znajduje uznanie wśród myśliwych, członków Klubu oraz kolekcjonerów związanych z łowiectwem. 

 

Krzysztof J. Szpetkowski

 

Obecny biuletyn

 
 
 
 

Redaktor Naczelny:

kol. Krzysztof Mielnikiewicz

 
 
 
 
   

 

Stronagłówna

Aktualności

Historia

Biuletyn

Artykuły

Zbiory

Archiwum

Oddz.Kraków

LINKI

 Wszytskie prawa zastrzeżone

Copyright by K.Szpetkowski