MSZA HUBERTOWSKA

Msza hubertowska jest ważnym elementem dawnych i współczesnych tradycji łowieckich. Stanowi wyraz czci wobec Świętego Huberta - patrona myśliwych i leśników będąc autentycznym przejawem żywotności jego kultu.

 

 

  Tradycja od średniowiecza

 

 

 

 

Msza ku czci świętego Huberta, zwana mszą hubertowską, zajmuje wyjątkowe miejsce w kulturze i jest głęboko zakorzeniona w tradycji łowieckiej całej Europy.

W kanonach liturgii katolickiej msza hubertowska występuje od średniowiecza, a jej rodowód nawiązuje do ceremoniału mszy rycerskich, odprawianych przed bitwami i wyprawami wojennymi. Najwcześniejsze źródła świadczące o mszach odprawianych dla myśliwych pochodzą z XIV wieku z Francji. W Europie tradycją stały się uroczyste msze odprawiane przed polowaniem, których głównym elementem oprawy była grana na rogach muzyka z motywami myśliwskimi. Były to zwykle fanfary, marsze oraz kompozycje zwane mszami na cześć św. Huberta.

W Polsce tradycja mszy hubertowskiej sięga czasów Jagiellońskich i przejęta została około XV wieku z zachodniej tradycji rycerskich. Kult św. Huberta na ziemiach polskich umocnił się w czasach saskich, kiedy to dzień patrona myśliwych obchodzono szczególnie uroczyście. Wówczas to w Polsce do kultury myśliwskiej na trwałe weszła tradycja inauguracji polowań jesienno-zimowych polowań w dzień św. Huberta oraz msza hubertowska poprzedzająca łowy. Msza ku czci św. Huberta odbywała się zwykle wcześnie rano przed łowami i miała wotywny charakter. Wkrótce stała się nieodłącznym elementem szlacheckiej tradycji myśliwskiej. O powszechności tradycji mszy hubertowskiej świadczy znamienny tekst zawarty w 3. księdze „Pana Tadeusza” A. Mickiewicza: ...jutro z rana Mszę miał w kaplicy leśnej; króciuchna oferta/Za myśliwych, msza zwykła świętego Huberta.

W okresie międzywojennym w Polsce kult św. Huberta był ważnym przejawem życia myśliwych. Powszechną oznaką żywotności kultu były msze hubertowskie organizowane przez stowarzyszenia myśliwskie w całym kraju.

Szczególne odrodzenie kultu nastąpiło na przełomie lat 80. i 90. XX stulecia. Pierwsza msza hubertowska z udziałem przedstawicieli władz centralnych PZŁ odbyła się w 1992 r. w Katedrze Wniebowzięcia NMP we Włocławku, w ramach Konkursu Sygnalistów Łowieckich. W 1993 roku podczas mszy hubertowskiej w kościele Mariackim w Krakowie, w ramach obchodów jubileuszu 70-lecia PZŁ, dokonano poświęcenia sztandaru Związku. Msze hubertowskie na szczeblu centralnym w Warszawie zaczęto organizować od 1998 roku. Wówczas z okazji 75 lecia PZŁ w kościele św. Krzyża w Warszawie odbyła się uroczysta msza hubertowska z udziałem przedstawicieli władz PZŁ, władz państwowych i Lasów Państwowych. W latach 1999-2003 corocznie msze hubertowskie odprawiane były w katedrze polowej NMP Królowej Polski w Warszawie, którym przewodniczył bp Sławoj Głódź.

Obecnie msze hubertowskie na szczeblu centralnym odprawiane są corocznie w katedrze warszawsko-praskiej. W kołach łowieckich msze hubertowskie odprawiane są zwykle przy kapliczkach wznoszonych licznie na terenie łowisk.

 

Tekst:  Krzysztof J. Szpetkowski

(artykuł zamieszczony w Łowcu Polskim nr 12/2007

pod tytułem "Tradycja od średniowiecza").  

artykuł "Tradycja od średniowiecza"

   

 

Copyright Krzysztof J.Szpetkowski