MODLITWA

WEZWANIA DO ŚWIĘTEGO HUBERTA, PATRONA MYŚLIWYCH

 

Święty Hubercie

Patronie myśliwych, miłośników łowów

Patronie leśników, miłośników kniei  

Patronie hodowców psów myśliwskich

Patronie jeźdźców konnych   

Patronie i obrońco dotkniętych chorobami od zwierząt pochodzącymi 

Patronie miłośników przyrody  

Patronie miłujących knieje i pola  

Patronie miłujących zwierzynę      

Patronie poszukujących łowieckich przygód   

 

Posłanniku Boży

Rycerzu wszelkich cnót myśliwskich

Orędowniku nawróconych

Wspomożycielu błądzących

Przewodniku na łowach

Dawco przygód i przeżyć myśliwskich

 

Od wszelkiej nieprawości na łowach

Od złych namiętności

Od zatracenia w łowach

Od zgubnych pokus na łowach

Od pychy i chciwości na łowach

Od zachłanności i zapalczywości

Od czynienia szkody ludziom i przyrodzie

Od nieuszanowania prawa do życia

Od sprzeniewierzenia się tradycjom łowieckim

Od naruszenia etyki łowieckiej

Od nieuszanowania atmosfery łowów

Od strzałów niebezpiecznych

Od strzałów niepotrzebnych

Od zranienia zwierza

Od niepodniesienia po strzale zwierzyny

Od sideł szatańskich i zasadzek kłusowniczych

Od zabłąkania drogi powrotu z łowów

Od nieuszanowania godności myśliwego

Od nie szanowania łask Bożych           

Od nieuszanowania darów Bożych     

Od gniewu Bożego      

   

 
- módl się za nami!

- módl się za nami!

- módl się za nami!

- módl się za nami!

- módl się za nami!

- módl się za nami!

- módl się za nami!

- módl się za nami!

- módl się za nami!

- módl się za nami!

 

- wspieraj nas Święty Hubercie!

- wspieraj nas Święty Hubercie!

- wspieraj nas Święty Hubercie!

- wspieraj nas Święty Hubercie!

- wspieraj nas Święty Hubercie!

- wspieraj nas Święty Hubercie!

  

- uchroń nas Święty Hubercie!

- uchroń nas Święty Hubercie!

- uchroń nas Święty Hubercie!

- uchroń nas Święty Hubercie!

- uchroń nas Święty Hubercie!

- uchroń nas Święty Hubercie!

- uchroń nas Święty Hubercie!

- uchroń nas Święty Hubercie!

- uchroń nas Święty Hubercie!

- uchroń nas Święty Hubercie!

- uchroń nas Święty Hubercie!

- uchroń nas Święty Hubercie!

- uchroń nas Święty Hubercie!

- uchroń nas Święty Hubercie!

- uchroń nas Święty Hubercie!

- uchroń nas Święty Hubercie!

- uchroń nas Święty Hubercie!

- uchroń nas Święty Hubercie!

- uchroń nas Święty Hubercie!

- uchroń nas Święty Hubercie!

- uchroń nas Święty Hubercie!

   

Módlmy się.

Prosimy Cię Panie Boże Wszechmogący, za wstawiennictwem naszego patrona  - świętego Huberta, daj nam pokornym sługom doznać łaski nawrócenia, a za przyczyną Twojego Zmartwychwstania pozwól dostąpić radości zbawienia i życia wiecznego. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

  

Autor modlitwy: Krzysztof J. Szpetkowski

    Imprimatur Kurii Metropolitarnej w Krakowie 2011 r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MODLITWA

DO ŚWIĘTEGO HUBERTA

 

MODLITWA PRZEZ WSTAWIENNICTWO ŚWIĘTEGO HUBERTA 

 

 

Święty Hubercie,

Patronie myśliwych i leśników,

polecam się w szczególny sposób Twojej opiece

i proszę, abyś swoim wstawiennictwem

przed Bogiem wspierał mnie

we wszystkich potrzebach.    

Wyjednaj mi łaskę naśladowania Twoich cnót.

Kieruj moim umysłem, prowadź moje oczy i ręce, abym wypełniał swoje zadania zgodnie z prawem Stwórcy. Strzeż mnie od złych przygód

i doprowadź do zbawienia wiecznego. Amen. 

 

Święty Hubercie,

którego imię noszę, Patronie mój,

Twojej się opiece w szczególniejszy sposób dzisiaj polecam i proszę Cię,

abyś mnie swoim wstawiennictwem

przed Bogiem wspierał i ratował

we wszystkich moich potrzebach,

wyjednał mi łaskę

wiernego naśladowania twoich cnót.

Spraw to, drogi mój Patronie, abym pośród wszystkich przygód tego życia

Bogu dochował wierności

i zasłużył sobie na łaskę szczęśliwej śmierci

i zbawienie wieczne. Amen.    

 

 

 

 

 

(Ks. W. Frątczak. Patroni myśliwych. Wydawnictwo Duszpasterstwa Rolników. Włocławek 2002)

 

(Ks. I. Werbiński. Święty Hubert. Wydawnictwo Duszpasterstwa Rolników. Włocławek 1997)

 

     
 

MODLITWA DO ŚW. HUBERTA

  PRAYER   
 

Święty Hubercie, biskupie
O ubogich zawsze pamiętałeś.
Zachęcaj nas, aby dzielić się
Jako Ty nam pokazałeś.
Święty Hubercie, twe cuda
niosły chorym ulgę w ich cierpieniach,
nie opuść nas, nie zapomnij nas.
Daj nadzieję uzdrowienia!
Święty Hubercie, patronie
Ty o lasy troszczysz się wytrwale
Niech karmią nas,
zachwycają nas
Niech służą Bożej chwale….

 

Grant, we beseech You,

almighty God,

that the solemn feast of St Hubert,

may both increase our devotion

and further our salvation. Amen                                                  

Modlitwa

Pozwól, prosimy Ciebie,

wszechmogący Boże, 

aby uroczysta uczta Św. Huberta, 

pomnażała naszą pobożność 

i wspierała nasze zbawienie.

Amen

 
 

źródło nieznane

 

 (Lives of the Saints... Catholic Publishing Co.)

(tłum. K.Szpetkowski)

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright Krzysztof J.Szpetkowski