GALERIA FOTOGRAFII

Krzysztofa J. Szpetkowskiego

 

MSZA HUBERTOWSKA na WAWELU 2005

    

Uroczystości hubertowskie na Wawelu

Na Wawelskim Wzgórzu, po raz drugi spotkano się na uroczystej mszy ku czci św. Huberta, 23 października 2005 r. Mszę hubertowską odprawił ks. Andrzej Fryźlewicz kanonik Kapituły Katedralnej z udziałem księży myśliwych Tadeusza Popieli kapelana okręgów krakowskiego i tarnowskiego PZŁ oraz ks. Romana Łędzkiego.

W kazaniu ks. T. Popiela wskazał na odpowiedzialność jaka ciąży na całym społeczeństwie, w szczególności rolnikach, leśnikach i myśliwych, wobec wspólnego dobra, jakim jest przyroda. Podkreślił m.in: „Niech ta uroczystość uświadomi wielu, że wśród różnych organizacji przyrodniczych, myśliwi i leśnicy stanowią w Polsce ważny filar, który dotąd uchronił ojczystą przyrodę przed różnymi zakusami”. Zaznaczył, że „nieszczęściem naszych czasów jest fakt, że często decyzje przyrodnicze łączą się z polityką, której przyroda nie znosi”, a kiedy występują „ruchy polityczne, to najczęściej cierpi świat przyrody”. Przypomniał, że przed kilku laty „myśliwi wraz z leśnikami opowiedzieli się przeciw prywatyzacji lasów”. Powiedział - „teraz my myśliwi liczymy na was leśnicy, gdyż obecnie istnieją zakusy, aby sprywatyzować łowiectwo”. Zapytał - „czy teraz Wy staniecie wraz z nami opowiadając się przeciwko prywatyzacji łowisk i komercjalizacji łowiectwa?!” Stwierdził, że „dobro, które jest w rękach myśliwych i leśników, to dobro wspólne, stanowiące dzieło Stwórcy dane każdemu człowiekowi, także tym,, których nie stać na zakup własnego lasu”. Na zakończenie kazania ks. Kapelan wypowiedział słowa: „Z tego miejsca dziękuję wszystkim, którzy nie szczędzą czasu i może nawet kosztem życia rodzinnego oddają się rzetelnej pracy w łowiskach”. Zwracając się do myśliwych zaapelował o „czujność, aby przyroda nie poniosła szkody” oraz „o wysoką kulturę osobistą, życzliwość i koleżeńskość”, przestrzegając - „dołóżcie starań, aby św. Hubert nie musiał się wstydzić za swoich rycerzy!”(...)

Uroczystość zgromadziła przedstawicieli władz rządowych i samorządowych, z Jerzym Adamikiem Wojewodą Małopolskim, Jerzym Wertzem dyrektorem Wydziału Ochrony Środowiska Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego, Bożeną Kotońską Wojewódzkim Konserwatorem Przyrody, Alfredem Królem dyrektorem RDLP w Krakowie, przedstawicieli władz PZŁ z Janem Suchorończakiem wiceprezesem NRŁ, Januszem Szkatułą członkiem NRŁ, prezesem ORŁ w Krakowie, Markiem Brzeżańskim prezesem Małopolskiego Sejmiku Łowieckiego, Januszem Malawskim łowczym okręgowym, poczty sztandarowe krakowskiego okręgu PZŁ i kół łowieckich oraz delegacje ościennych okręgów PZŁ, a także licznie przybyłych myśliwych i sympatyków. Obchody uświetnił udział Krakowskiego Bractwa Kurkowego, reprezentacja Szwadronu Ułanów, jeźdźcy i sokolnicy. Do oprawy uroczystości przyczynili się Zespół Sygnalistów „Hagard” z Akademii Rolniczej w Krakowie, chór „Katedry Wawelskiej” oraz „Chór Dębnicki” z Krakowa. Po mszy na dziedzińcu wawelskim odbyła się prezentacja pocztów sztandarowych, sygnałów łowieckich oraz pieśni myśliwskich, które spotkały się z dużym zainteresowaniem i bardzo pozytywnym odbiorem przebywających na wawelskim wzgórzu turystów i mieszkańców. W przeddzień uroczystości na Wawelu, krakowscy myśliwi spotkali się na Zamku Królewskim w Niepołomicach, gdzie dokonano ceremonii wręczenia odznaczeń łowieckich. Jednym z elementów obchodów było także zwiedzanie nowej ekspozycji Małopolskiego Centrum Kultury Łowieckiej.

                                                             Krzysztof J. Szpetkowski (tekst i fot)

     

Fotographer and copyright

Krzysztof J. Szpetkowski